İşlemlere yeni geliştiriciler için öneri

İşlemlere yeni geliştiriciler için öneri

Bu kısım daha önce bulut uygulamaları yazmamış geliştiriciler için bazı işlemsel kavramlar ve görevlere giriş yapar.

İzleme

‘Ölçeklenebilir’ bulut uygulamaları için izleme esastır. Kaç tane isteğin geldiğini ve bu isteklerin çeşitli servisler üstünde nasıl etki edeceğini bilmek zorundasınız. Dışa ölçekleme kısmında yaptığınız gibi başka bir işçi veya API servisi başlatıp başlatmamak için karar vermek için yeterli bilgiye sahip olmalısınız.

Bu tür izlemeye ek olarak, kullanılırlık izlemesini de düşünmelisiniz. Uygulamanız başarısız olan bir işçiyle ilgilenmiyor olsa bile, başarısız bir veritabanı sunucusunu göz önüne almalıdır.

Uygulamanızda harici araçların dışa çık uç noktalardan belirli aralıklarla erişebileceği işlev kontrolleri uygulamak için Sağlık Uç Nokta İzleme Örüntüsünü <https://msdn.microsoft.com/en-us/library/dn589789.aspx> kullanın.

Yedekler

Bulut dışı bir sunucuya bilgi yedeklerken, tekrar üretilemez bilgileri yedeklemelisiniz, örneğin veritabanı sunucusundaki bilgi, dosya sunucusu, veya uygulama kayıt dosyaları. Bir şeyin bulutta olması altta yatan donanım veya sistemin arızalanamayacağı anlamına gelmez.

OpenStack veri yedeklemeyi kolaylaştıran bir takım araç sağlar. Sağlayıcınız OpenStack Nesne Depolama çalıştırıyorsa, API çağrılarını ve CLI araçlarını kullanarak arşiv dosyalarıyla çalışabilirsiniz.

OpenStack API’yi kullanarak çalışan sunucuların ya da kalıcı birimlerin anlık görüntülerini de oluşturabilirsiniz. Daha fazla bilgi için SDK belgelendirmenize göz atın.

Yapılandırma yedeklerine ek olarak, neleri yedeklediğinizle ve yedeklenen her ögeyi ne kadar tutacağınızla ilgili ilkelerinizi gözden geçirin.

Phoenix sunucuları

Ateş tarafından tüketilen ve küllerinden yeniden doğan efsanevi kuşun ardından isimlendirilen Phoenix Sunucuları yeni sunucularla tekrar başlamayı kolaylaştırır.

Phoenix sunucularını kullanan uygulama geliştiriciler ve işleticiler belirli bir işletim sistemi sürümü, ve bir sistemi otomatik inşa eden, yükleyen ve yapılandıran bir araca sahip bilinen bir tabandan inşa edilen sistemlere erişirler.

Düzenli olarak uygulamanızı kuruyorsanız, elle araya girmeden kesintileri çözebilir ve güvenlik güncellemelerini yapabilirsiniz. Bir kesinti olursa, başka bir bölgeden daha fazla kaynak hazırlayabilirsiniz. Güvenlik yamaları yapmanız gerekirse, güncel yazılıma sahip şekilde inşa edilmiş ek hesaplama düğümleri hazırlayabilirsiniz. Ardından saldırıya açık düğümleri sonlandırır ve trafiği yeni sunuculara otomatik olarak aktarırsınız.

Güvenlik

Bir uygulama sunucusu ele geçirilmişse, aynı imaj ve yapılandırmaya sahip tüm sunucuların aynı saldırıyla karşılaşması muhtemeldir. En güvenli yol yapılandırma yönetimiyle tüm sunucuları yeniden inşa etmektir.

Yapılandırma yönetimi

Ansible, Chef ve Puppet gibi yapılandırma yönetim araçları bir sunucuda tam olarak ne kurmak ve yapılandırmak istediğinizi tanımlamanızı sağlarlar. Bu tanımları kullanarak, bu araçlar istenen duruma gelinmesi için gerekli değişiklikleri uygularlar.

Bu araçlar çok fazla sunucuda çalışırken gösterilmesi gereken emeği büyük ölçüde azaltır, ayrıca uygulamaları tekrar oluşturma, güncelleme, taşıma ve dağıtma yeteneğini artırır.

Uygulama geliştirme

Uygulamanızı nasıl kuruyorsunuz? Örneğin son kodu kaynak kontrol deposundan mı çekiyorsunuz? Paketli dağıtımlar yaparak arada bir güncelliyor musunuz? Geliştirme ortamında gelişigüzel denemeler yaparak yalnızca büyük değişikliklerden sonra mı dağıtıyorsunuz?

Ölçeklenebilir bulut uygulama kurulumlarında son eğilim sürekli tümleştirme ve sürekli kurulum (CI/CD).

CI/CD her zaman uygulamanızı test etmeniz ve sık sık üretim ortamına dağıtım yapmanız demektir.

Bu öğreticide uygulamamızın son sürümünü kaynaktan indirdik ve standart bir imaj üzerine yükledik. Sihirli kurulum betiğimiz ayrıca standart imajı uygulamanın çalışması için gerekli en son bağımlılıkları içerecek şekilde günceller.

Başka bir yaklaşım da uygulamanızı ve bağımlılıklarınızı önceden kuran bir ‘altın’ imaj oluşturmaktır. ‘altın’ imaj daha hızlı önyükleme süreleri ve sunucu üzerinde ne olduğuyla ilgili daha iyi kontrol sağlar. Ancak ‘altın’ imajlar kullanırsanız, bu imajların güvenlik güncellemelerinin gerisinde kalmadığından emin olmak için bir sürece sahip olmalısınız.

Hızlıca başarısız

Creative Commons Attribution 3.0 License

Except where otherwise noted, this document is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 License. See all OpenStack Legal Documents.