Ek

Ek

Ağ önyüklemesi yapın

Çoğu bulut sağlayıcı bir sunucunun önyüklenmesi için gerekli tüm ağ nesnelerini hazırlar. Bu nesnelerin oluşturulup oluşturulmadığını belirlemek için OpenStack kontrol panosundaki Ağ Topolojisi kısmına erişin.

network topology view

Sunucu inşası sırasında bir ağ belirtin

Ağ parametresini ekleyin ve ismini veya kimliğini eklenecek sunucuya gönderin:

testing_instance = conn.create_server(wait=True, auto_ip=True,
    name=instance_name,
    image=image_id,
    flavor=flavor_id,
    network=network_id)
Creative Commons Attribution 3.0 License

Except where otherwise noted, this document is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 License. See all OpenStack Legal Documents.